Minst 80 procent av all träning bör vara lugn träning:
Matt Fitzgerald, 80/20 Running – Run stronger and race faster by training slower. Förlag: New American Library. 2014.
En bra sammanställning av de studier som finns om polariserad träning.

.

I en studie från 2016 testades denna hypotes på 21 elitgångare:
Burke, Louise & Ross, Megan & Garvican-Lewis, Laura & Welvaert, Marijke & Heikura, Ida & Forbes, Sara & Mirtschin, Joanne & Cato, Louise & Strobel, Nicki & Sharma, Avish & Hawley, John. (2016). Low Carbohydrate, High Fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers. The Journal of Physiology. 595. 10.1113/JP273230.
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1113/JP273230

Runners World: LCHF och löpning

.

I en studie försökte man ta reda på det genom att testa att periodisera intaget av kolhydrater:
Marquet, LA, Hausswirth, C, Molle, O, Hawley, JA, Burke, LM, Tiollier, E and Brisswalter, J (2016) Periodization of carbohydrate intake: Short-term effect on performance. Nutrients, 8 (12). ISSN 2072-6643.
http://dx.doi.org/10.3390/nu8120755

.

I en dansk studie från 1985 såg man att löpare som drog ner på sin totala träning – men bibehöll VO2max genom att köra intervaller – ändå tappade 21 procent av sin uthållighet som en följd av minskad volym:
Matt Fitzgerald, 80/20 Running – Run stronger and race faster by training slower.

.

Studier visar att långa, lugna pass aktiverar Anterior Cingulate Cortex (ACC) som är inblandad i hur du löser interna konflikter:
Matt Fitzgerald, 80/20 Running – Run stronger and race faster by training slower.

.

I slutänden är det balansen mellan din upplevda ansträngning och din motivation att uppnå ditt mål som avgör hur länge du kämpar:
Det är den psykologiska kärnan i Samuele Marcoras nygamla psykobiologiska modell baserad på Brehm och Selfs motivationsteori:
Brehm, JW; Self, EA. The intensity of motivation. ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY. 1989; 40: 109 – 131. https://pdfs.semanticscholar.org/2126/e93f8fac815608b90869e626054d657a515b.pdf

Se genomgång av den psykobiologiska modellen i en text som var lite för tung för boken:
Den psykobiologiska modellen

.

I en finsk studie jämfördes en grupp råttor som sprang långt, med råttor som tränade intervaller respektive styrka:
Nokia, Miriam & Lensu, Sanna & Ahtiainen, Juha & Johansson, Petra & Koch, Lauren & Britton, Steven & Kainulainen, Heikki. (2016). Physical exercise increases adult hippocampal neurogenesis in male rats provided it is aerobic and sustained. The Journal of physiology. 594. 10.1113/JP271552. 

.

Det fungerar som ett ”hjärngödsel”:
Uttrycket ”Micracle – Gro for the brain” myntades av John Ratey i boken Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. FörlagLittle, Brown and Company. 2008.

.

2016 framförde några hjärnforskare en hypotes om att komplex mänsklig hjärnverksamhet, som till exempel kreativitet, hänger ihop med människans upprätta gång:
Leisman, Gerry & Moustafa, Ahmed & Shafir, Tal. (2016). Thinking, Walking, Talking: The Development of Integratory Brain Function. Frontiers in Public Health. 4. 10.3389/fpubh.2016.00094.

.

I allmänhet är den vänstra hjärnhalvan förknippad med logiskt, linjärt tänkande, medan höger är associerad med kreativitet och intuition, även om båda sidorna används i viss utsträckning när du löser ett problem:
Den populära föreställningen att det finns höger- och vänsterhjärnor är en så kallad neuromyt. http://hjarnfysik.blogspot.com/2010/10/har-du-en-vanster-eller-hogerhjarna.html

.

I en placebokontrollerad studie kunde forskare koppla alfavågor till ökad kreativitet och minskad risk för depression:
Lustenberger, Caroline & Boyle, Michael & Foulser, Alban & Mellin, Juliann & Frohlich, Flavio. (2015). Functional role of frontal alpha oscillations in creativity. Cortex. 67. 10.1016/j.cortex.2015.03.012. 

.

I början av 1970-talet gjordes ett experiment där 4-åriga barn sattes vid ett bord med en marshmallow framför sig:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marshmallowexperimentet_vid_Stanfords_universitet
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ

.

Barnen som avstod från att äta upp sin marshmallow använde sig av olika strategier:
Laverl Z. Williamson, Benjamin M. Wilkowski. Nipping Temptation in the Bud: Examining Strategic Self-Control in Daily Life. Personality and Social Psychology Bulletin, 2019; 014616721988360 DOI: 10.1177/0146167219883606

.

De olika teknikerna påstås ofta visa ett beteende eller en känsla, men sedan hjärnforskaren John W. Krakauers artikel:
Krakauer, John & Ghazanfar, Asif & Gomez-Marin, Alex & MacIver, Malcolm & Poeppel, David. (2017). Neuroscience Needs Behavior: Correcting a Reductionist Bias. Neuron. 93. 480-490. 10.1016/j.neuron.2016.12.041.
http://blam-lab.org/wp-content/uploads/2017/02/KRAKAUER_NEURON.pdf

.

Doktoranden Bharat Biswal var en av de första som använde fMRI-tekniken:
https://en.wikipedia.org/wiki/Resting_state_fMRI

.

Ungefär samtidigt försökte hjärnforskaren Marcus Raichle lista ut:
Raichle, Marus & MacLeod, Ann & Snyder, Abraham & Powers, William & Gusnard, Debra & Shulman, Gordon. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 98. 676-82. 10.1073/pnas.98.2.676

.

Deras vilolägesnätverk tros vara mer sammankopplade med de områden som är aktiva när de är fokuserade:
Alex Soojung-Kim Pang, Rest – Why You Get More Done When You Work Less.

.

I en studie visade forskare från Stanford University att personer som gick en kort promenad:
Oppezzo, Marily & Schwartz, Daniel. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition. 40. 10.1037/a0036577. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf

.

I en annan studie fick en grupp gå medan en annan grupp förflyttades samma sträcka med rullstol:
Oppezzo, Marily & Schwartz, Daniel. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition. 40. 10.1037/a0036577. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf

.