Det blev ett fel i tryckeriet så boken är en vecka försenad. Den kommer alltså kring den 9-10 december. Julen är inte hotad:)