I ett kapitel i sin bok Peak:
K. Anders Ericsson & Robert Pool, Peak – Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt. Volante. 2017. Kapitel 5.

.

Bild 5.1:
Before and after 5 days of drawing instruction by Brian Bomeisler, www.drawright.com © Drawing on the Right Side of the Brain by Betty Edwards, Tarcher/Penguin, 2012.

.

I en mycket inflytelserik studie granskade utbildningsforskaren Dave Davis om medicinska föreläsningar verkligen gjorde läkare bättre:
Davis, D., Thomson O’Brien, M. A., Freemantle, N., Wolf, F. M., Mazmanian, P., & Taylor-Vaisey, A. (1999). Impact of formal continuing medical education: Do conferences, workshops, rounds, and other traditional continuing education activities change physician behavior or health care outcomes? JAMA: Journal of the American Medical Association, 282(9), 867-874.
http://dx.doi.org/10.1001/jama.282.9.867

.

Den processen – att själv hämta ut kunskapen ur hjärnan – är ett jobbigt men mycket effektivt sätt att lära sig på:
Karpicke, J. D. (2016). A powerful way to improve learning and memory. APA Psychological Science Agenda.
https://www.apa.org/science/about/psa/2016/06/learning-memory

.

För att lära måste du repetera vid olika tillfällen och sova emellan för att lagra kunskapen:
H. P. Bahrick and E. Phelps, “Retention of Spanish Vocabulary over 8 Years,” Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 13, no. 2 (1987): 344–49.
Studien visar hur en grupp tränade spanska och blev testade samma dag och en grupp testades en månad senare. 8 år senare mindes den senare gruppen 250 procent mer. Det är på samma sätt mycket bättre att dela in ett 8-timmarspass i två 4-timmarspass. Ju fler gånger du kommer tillbaka, desto mer minns du nästa varv oavsett hur många år bort det varvet ligger. Repetition är kunskapens moder.

.

Man satte ihop ett träningsprogram där de bästa tränade de som inte var lika bra än:
Carol Dweck talar om the power of not yet (inte än).https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic

.

En av de bärande principerna i Top Gun-projektet var en modell som kallas OODA:
https://sv.wikipedia.org/wiki/OODA-loopen

.

En av piloterna som flög över Nordvietnam hette Jeff Sutherland:
Jeff Sutherland, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Förlag: Currency. 2014.

.

Tidigare arbetade många företag enligt en metod som kallas vattenfallsmodellen:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenfallsmodellen

.

En stark agil trend är något som kallas beteendedriven utveckling:
https://www.youtube.com/watch?v=MCaXumfckmQ

Det kallas BDD, behavior driven development. Man studerar beteendet. Det är det som driver och man gör det tillsammans som team.

.

När Michelangelo målade:
https://www.nytimes.com/2006/03/29/arts/design/british-museum-shows-works-michelangelo-wanted-to-hide.html

.

Det byggdes skolor i varje större stad:
Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Förlag: Random House UK. 2018.

.

Professor Anthony Bryk, en av de ledande experterna på förändring i skolan:
Anthony S Bryk, Att förbättra skolan för alla. Förlag: Studentlitteratur AB. 2018.

.

Det ändrades i och med industrialismen:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Taylorism

.

I sin bok, Leisure the Basis of Culture från 1947, spårar den tyske filosofen Joseph Pieper:
Joseph Pieper, Leisure the Basis of Culture. Förlag: Ignatius Press. 2014.

.

Kunskap krävde både logiskt tänkande (ratio) och eftertänk- sam kontemplation (intellectus):
Alex Soojung-Kim Pang, Rest – Why You Get More Done When You Work Less. Förlag Penguin Life. 2018.

.

I en stor metastudie, som omfattade 800 arbetsgrupper:
Mullen, B., Johnson, C., & Salas, E. (1991). Productivity loss in brainstorming groups: A meta-analytic integration. Basic and Applied Social Psychology, 12(1), 3-23.
http://dx.doi.org/10.1207/s15324834basp1201_1

.

Det finns till och med ett namn på detta fenomen, Ringelmann-effekten:
http://hjarnfysik.blogspot.com/2019/09/sma-team-slar-stora-team.html

.

Teresa Amabile, professor vid Harvard Business School:
Amabile, Teresa, Constance N. Hadley, and Steven J. Kramer. “Creativity Under the Gun.” Special Issue on The Innovative Enterprise: Turning Ideas into Profits. Harvard Business Review 80, no. 8 (August 2002): 52–61.
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=12846

.

Hundra år efter Ramón Y Cajal säger Amazons vd Jeff Bezos:
https://techcrunch.com/2017/11/05/jeff-bezos-guide-to-life/

.

Många arbetsgivare tycker det är bra, för man tror att fler timmar ökar produktionen:
Under 2019 testade Microsoft i Japan att minska arbetstiden från 5 dagar till 4 dagar. Effekten blev över förväntan. De anställdas produktivitet ökade med nästan 40 procent jämfört med samma period förra året. En bidragande orsak kan ha varit att Microsoft samtidigt satte en ambition om att korta alla interna möten till max 30 minuter. Samtidigt som produktiviteten ökade minskade bolagets elräkningar med drygt 23 procent för augusti och antalet utskrifter minskade också med knappt 59 procent.
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/microsoft-korde-fyradagarsvecka-okad-produktivitet-6977460

.

Studier visar att produktiviteten sjunker direkt i samband med övertidsarbete:
Pencavel, John H., The Productivity of Working Hours (December 2015). The Economic Journal, Vol. 125, Issue 589, pp. 2052-2076, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2716791 or http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12166
Se också: https://www.circadian.com/blog/item/22-5-negative-effects-of-high-overtime-levels.html?tmpl=component&print=1#.Vy_9HxUrJ8c

.

I en studie gjord på Stanford såg man att produktiviteten rasade efter 50 timmar i veckan:
https://www.entrepreneur.com/article/288359 

.