Ett omtalat exempel var Phineas Gage som fick ett järnspett genom skallen 1848:
http://hjarnfysik.blogspot.com/2017/12/den-nya-berattelsen-om-phineas-gage.html

.

Han ritade till att börja med hjärnkartor enligt Penfields modell:
Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph From the Frontiers of Science. Viking press. 2007

.

Hans uppsats stoppades:
Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph From the Frontiers of Science. Viking press. 2007

.

Plasticitet bakom redan respekterad forskning:
Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph From the Frontiers of Science. Viking press. 2007

.

Redan som ung student på 1960-talet i Argentina var Fernando Nottebohm intresserad av fåglar:
https://www.the-scientist.com/research/research-turns-another-fact-into-myth-56627

.

Pasko Rakic sin studie ”Limits of Neurogenesis in Primates”:
P. Rakic et al., “Limits of Neuroscience in Primates,” Science227:1054-1056, 1985.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3975601

.

Slutsatsen var glasklar. ”Read my lips – no new neurons”:
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/birdbrain-breakthrough-64765165/

.

Den äldsta var från 1962 och hade gjorts av Joseph Altman:
J Altman, Are new neurons formed in the brains of adult mammals?Science. 1962 Mar 30;135(3509):1127-8.
https://pdfs.semanticscholar.org/a7d8/ecd4f7d5f4c361b3c11e938d72064d24372d.pdf

.

”those may look like neurons in New Mexico, but they don’t in New Haven”:
David Parker, Kuhnian revolutions in neuroscience: the role of tool development, Biol Philos. 2018; 33(3): 17.Published online 2018 May 4. doi: 10.1007/s10539-018-9628-0

.

Hon publicerade en studie om neurogenes hos vuxna spetsekorrar:
Elizabeth Gould, Bruce S. McEwen, Patima Tanapat, Liisa A. M. Galea and Eberhard Fuchs. Neurogenesis in the Dentate Gyrus of the Adult Tree Shrew Is Regulated by Psychosocial Stress and NMDA Receptor Activation. Journal of Neuroscience 1 April 1997, 17 (7) 2492-2498; DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.17-07-02492.1997

.

Året efter visade hon på neurogenes hos vuxna silkesapor:
E. Gould et al., “Proliferation of granule cell precursors in the dentate gyrus of adult monkeys is diminished by stress,” Proceedings of the National Academy of Sciences95:3168-71, March 1998.

.

Ett år senare meddelade plötsligt Rakic att han också upptäckt neurogenes:
P Rakic, D Kornack, Continuation of neurogenesis in the hippocampus of the adult macaque monkey. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 May 11; 96(10): 5768–5773. doi: 10.1073/pnas.96.10.5768

.

Enligt Nottebohm fördröjde Rakic:
https://www.newyorker.com/magazine/2001/07/23/rethinking-the-brain

.

När han studerade hjärnor hos möss som sprungit i en vecka:
F Gage, More hippocampal neurons in adult mice living in an enriched environment. Nature volume 386, pages 493–495 (1997). https://www.nature.com/articles/386493a0

.

Året efteråt kunde Gage – tillsammans med den svenska forskaren Peter Eriksson – visa att neurogenes också sker i den vuxna mänskliga hjärnan:
P.S. Eriksson et al., “Neurogenesis in the adult human hippocampus,” Nature Medicine, 4:1313-7, Nov. 1998.
https://www.nature.com/articles/nm1198_1313

.

Hjärnan skapades inte för att tänka, utan för att kontrollera och förutsäga rörelse:
Rodolfo R. Llinás, I of the Vortex. From Neurons to Self. Cambridge: MIT Press, 2001.
(i denna djuplodande hjärnbok finns även den kända liknelsen med sjöpungen som äter sin egen hjärna).

.

I en studie, som gjordes 2011, delades 120 äldre upp i två grupper:
Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, Kim JS, Heo S, Alves H, White SM, Wojcicki TR, Mailey E, Vieira VJ, Martin SA, Pence BD, Woods JA, McAuley E, Kramer AF. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. 2011.

.

I maj 2018 publicerades en studie där forskare bundit fast bakbenen på möss:
R Adami, Reduction of Movement in Neurological Diseases: Effects on Neural Stem Cells Characteristics. Front. Neurosci., 23 May 2018. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00336

.

En svensk studie från Karolinska Institutet presenterade 2014:
J Ruas, Skeletal muscle PGC-1α1 modulates kynurenine metabolism and mediates resilience to stress-induced depression.
Cell. 2014 Sep 25;159(1):33-45. doi: 10.1016/j.cell.2014.07.051.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25259918
https://nyheter.ki.se/darfor-ger-motion-en-sund-sjal-i-en-sund-kropp

Runners World – Löpning minskar inflammation och depression.

.

För 30 år sedan trodde man att livet var över för människor som skadade hjärnan som Phineas Gages efter olyckan med järnröret 1848:
http://hjarnfysik.blogspot.com/2017/12/den-nya-berattelsen-om-phineas-gage.html

.

2010 grävde forskare fram en ny skriftlig källa:
Malcolm Macmillan& Matthew L. Lena , Rehabilitating Phineas Gage. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09602011003760527

.